Zarząd

Skład Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2022-2023

Komitet Wykonawczy

 

Przewodniczący Zarządku (Chair)

dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. uczelni

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska

e-mail: marek.jasinski@ieee.org
tel.: +48 22 234 7615

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu (Vice Chair)

prof. dr hab. inż. Piotr Samczyński

Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

e-mail:  piotr.samczynski@pw.edu.pl
tel.: +48 22 234 5588

 

Sekretarz (Secretary)

dr inż. Kornel Wolski

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska

e-mail: kornel.wolski@ieee.org

 

Skarbnik (Treasurer)

dr inż. Konrad Godziszewski

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

e-mail: konrad.godziszewski@pw.edu.pl

 

Rozwój członkostwa (Chair for Membership Activities)

dr hab. inż. Wojciech Krzysztofik, prof. uczelni

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska

e-mail: wojciech.krzysztofik@pwr.edu.pl
tel.:  +48 71 320 2201

 

Koordynator współpracy z oddziałami (Chapters Coordinator)

dr inż. Robert Szmurło

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
email: robert.szmurlo@ieee.org
tel. +48 22 234 53 87

 

Koordynator ds. konferencji (Conferences Coordinator)

dr hab. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN

Instytut Badań Stosowanych
Polska Akademia Nauk

e-mail: marcin.paprzycki@ibspan.waw.pl
tel.: +48 22 38 10 353

 

Koordynator ds. Edukacji (Educational Activities Coordinator)

dr hab. inż. Krzysztof Sozański, prof. uczelni
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Uniwersytet Zielonogórski
e-mail:  k.sozanski@ieee.uz.zgora.pl
tel.: +48 68 328 2567

 

Koordynator ds. Nagród (Awards Coordinator)

prof. dr hab. inż. Wojciech Jarzyna

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska

e-mail: w.jarzyna@pollub.pl

 

Przewodniczący Young Professionals Affinity Group (Young Professionals Affinity Group Chair)

mgr inż. Jakub Zielonka

Politechnika Krakowska

e-mail:  jakub.zielonka@doktorant.pk.edu.pl

 

Koordynator ds. współpracy z kołami studenckimi ze strony pracowników (Student Branches Coordinator)  

mgr inż. Kacper Podbucki

Instytut Automatyki i Robotyki
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska

e-mail: kacper.podbucki@ieee.org
tel.: +48 61 647 5945

 

Koordynator ds. współpracy z kołami studenckimi ze strony studentów (Student Branches Coordinator)

mgr inż. Jakub Suder

Instytut Automatyki i Robotyki
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska

e-mail: jakub.suder@ieee.org
tel.: +48 61 647 5945

 

Koordynator ds. współpracy z przemysłem (Industrial Relations Officer)

dr inż. Marcin Ziółek
Netcompany

e-mail: m.ziolek@ieee.org

tel.: +48 660 491 958

 

Public Relations Officer

mgr inż. Piotr Araszkiewicz

Instytut Telekomunikacji
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

e-mail: piotr.araszkiewicz@pw.edu.pl

 

IEEE Women in Engineering Affinity Group

Przewodnicząca (Chair)

prof. dr hab. Elżbieta Bereś-Pawlik
Katedra Telekomunikacji i  Teleinformatyki
Wydział Informatyki i Telkomunikacji
Politechnika Wrocławska
e-mail: elzbieta.pawlik@pwr.edu.pl

 

Poprzedni przewodniczący PS IEEE (Past Chairs of PS IEEE)

Przewodniczący w latach 2020-2023

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Instytut Automatyki i Robotyki
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska

Przewodniczący w latach 2015-2019

dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska

Przewodniczący w latach 2014-2015

prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Przewodniczący w latach 2010-2013

prof. dr hab. Maciej Ogorzałek

Zakład Technologii Informatycznych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński

Przewodniczący w latach 2006-2009

prof. dr hab. Andrzej Pacut

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Przewodniczący w latach 2002-2005

prof. dr hab. Marian P. Kaźmierkowski

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska

Przewodniczący w latach 1997-2001

prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

Lista wcześniejszych Przewodniczących wraz z informacjami historycznymi na temat Polskiej Sekcji IEEE znajduje się na podstronie "Histora".