Kontakt

Polska Sekcja IEEE

REGON: 381658247, NIP: 7010889929

 

Adres:

ul. NOWOWIEJSKA, nr 15/19, lok. 535,

00-665,WARSZAWA, POLSKA

 

Numer konta :

95 1140 2004 0000 3402 7912 7306

Adres korespondencyjny:

Polska Sekcja IEEE

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

 

Poczta elektroniczna:

Sekretariat: office@ieee.pl

Przewodniczący: chair@ieee.pl

Z-ca przewodniczącego: vchair@ieee.pl

Skarbnik: treasurer@ieee.pl

Sekretarz: secretary@ieee.pl

Opiekun strony WWW: admin@ieee.pl

 

Tel./fax (sekretariat):

+48 22 234 7615
+48 22 234 5588