2nd IEEE Students and Young Professionals Meeting - Opole 2017

W dniach 26 - 28 października 2017 odbyło się ogólnopolskie spotkanie „2nd IEEE Students & Young Professionals Meeting 2017”, które było także okazją do świętowania jubileuszu 10-lecia IEEE Opole Student Branch.

Idea organizacji „IEEE Students & Young Professionals (SYP) Meeting” narodziła się w Opolu, gdzie w 2016 roku odbyło się pierwsze i inaugurujące spotkanie tego pionierskiego cyklu. To coroczne wydarzenie jest przeznaczone przede wszystkim dla młodego pokolenia IEEE w Polskiej Sekcji. Służy wymianie doświadczeń, poszerzaniu wiedzy o IEEE, budowaniu kontaktów z przemysłem i integracji środowiska IEEE w Polsce. Uczestnicy biorą udział w wykładach naukowych, sesjach tematycznych i szkoleniach technicznych. 

Tegoroczna edycja trwała 3 dni i zgromadziła na Politechnice Opolskiej ponad 77 osób. Miała ona również szczególny charakter ponieważ była połączona z obchodami 10-lecia powstania IEEE Opole Student Branch. Wśród uczestników byli reprezentanci oddziałów studenckich IEEE z Polski: Szczecina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Krakowa (Akademia Górniczo-Hutnicza), Lublina (Politechnika Lubelska) i Politechniki Opolskiej - PO. Do spotkania dołączyli także goście z Elbląga (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) oraz Krakowa (Politechnika Krakowska) gdzie powstała inicjatywa założenia oddziałów studenckich.

Gośćmi honorowymi byli: 
Prof. Krystyna Macek-Kamińska – Prorektor  ds. dydaktyki PO
Prof. Tomasz Boczar – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO
Prof. Wojciech Hunek – Prodziekan ds. nauki PO
Prof. Andrzej Cichoń – Prodziekan ds. współpracy i rozwoju PO
Prof. Adam Dąbrowski – Wiceprzewodniczący IEEE Poland Section
Prof. Grzegorz Masłowski – Przewodniczący IEEE EMC-027 Chapter, EMC Society
Dr inż. Dariusz Klepacki – Wiceprzewodniczący IEEE EMC-027 Chapter, EMC Society 
Dr inż. Radosław Jeż – Przewodniczący IEEE MAG-033 Chapter, Magnetics Society
Dr inż. Adam Milczarek – Wiceprzewodniczący  IEEE PEL-035/IE-013 Joint Chapter, 
Dr inż. Katarzyna Wasielewska – Sekretarz IEEE Women in Engineering, IEEE Poland Section
Maciej Borówka  – Section Student Representative, IEEE Poland Section
Mark Montrose – Board of Directors, IEEE EMC Society, California (USA)

Nad programem wydarzenia i jego realizacją czuwał specjalnie powołany komitet organizacyjny, na czele z Piotrem Gracą (przewodniczącym YP w Polskiej Sekcji IEEE) oraz prof. Andrzejem Waindokiem (opiekunem IEEE Opole SB). W pierwszym dniu IEEE SYP Meeting 2017 miało miejsce spotkanie oddziału IEEE MAG-033 Chapter, połączone z prezentacjami technicznymi i zwiedzaniem bazy laboratoryjnej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO. Z kolei drugi dzień był poświęcony działalności IEEE oraz zaletom przynależenia do różnych komórek organizacyjnych tego instytutu. M.in. wykład o IEEE w postaci webinarium oraz pozdrowienia dla uczestników spotkania przesłał prof. Jacek Żurada, zaś Anna Kolenda i Piotr Graca pokazali 10-letnią działalność IEEE Opole SB. Ostatni dzień spotkania, pod honorowym patronatem oddziału IEEE EMC-027 Chapter, skupiał się na praktycznych aspektach projektowania obwodów elektronicznych i płytkek PCB pod kątem wymogów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Głównym prelegentem był Mark Montrose. 
Strona i pełny program wydarzenia: SYP Meeting 2017
 
Warto nadmienić, że osoby: prof. Bronisław Tomczuk, prof. Andrzej Waindok oraz Piotr Graca, w uznaniu za 10-letnią działalność na rzecz IEEE Opole Student Branch otrzymały dyplomy Polskiej Sekcji IEEE oraz medale Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Organizatorzy kierują specjalne podziękowania dla Polskiej Sekcji IEEE, oddziałów IEEE MAG-033 oraz IEEE EMC-027, Politechniki Opolskiej, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz firm sponsorskich ifm ecolink, SymKom, Wurth Elektronik i Exploment za wsparcie, ciekawe prelekcje, warsztaty techniczne i wzorową współpracę.

Obszerne sprawozdanie: Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej
Pełna galeria zdjęć: Galeria WU PO 

Piotr Graca, Przewodniczący Young Professionals AG - IEEE Poland Section