2018 IEEE Young Professionals Hall of Fame Award

Polska Sekcja otrzymała 2018 IEEE Young Professionals Hall of Fame Award.

Podziękowania i gratulacje dla całej polskiej grupy IEEE YP a w szczególności dla liderów

Piotra Gracy (Przewodniczący), Konrada Markowskiego (za-Przewodniczącego), Katarzyny Fijałkowskiej (sekretarz), Mateusza Wojczyka (skarbnik)

Życzymy  IEEE YP Poland kolejnych sukcesów.