IEEE Opole Student Branch wyróżniony w Regionie 8

Miło nam poinformować, że IEEE Opole Student Branch, działający przy Politechnice Opolskiej, został laureatem nagrody: „IEEE Region 8 Exemplary Student Branch Award”. Tym samym dołączył do grona 32 najlepszych oddziałów studenckich w Regionie 8 (Europa, Afryka i Bliski Wschód).

Wyróżnienie IEEE Region 8 Exemplary Student Branch Award przyznawane jest co roku najlepszym studenckim grupom. Komitet Studencki IEEE (ang. IEEE Region 8 Student Activities Subcommittee) poddaje ocenie aż 17 wybranych obszarów działalności nominowanego oddziału, które m.in. obejmują: prawidłowe zarządzenie jednostką, zrealizowane projekty, współpracę z uczelniami i przemysłem oraz promowanie organizacji IEEE wśród rówieśników. IEEE Opole Student Branch, w roku akademickim 2017 – 2018, wzorcowo przygotował a następnie zrealizował zadania i jako pierwszy oddział studencki w historii Polskiej Sekcji IEEE został uhonorowany tym prestiżowym wyróżnieniem.

Nagrodę wręczono w dniu 26 lipca 2018, w murach XIX-wiecznego pałacu Palácio da Bolsa w Porto, w Portugalii, podczas uroczystej kolacji na IEEE R8 Students and Young Professionals Congress - SYP 2018.

Zarząd IEEE Opole Student Branch dziękuje wszystkim członkom oddziału – studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, za trud i poświęcony czas w realizacje projektów. Również składa podziękowania wszystkim osobom wspierającym pracę oddziału oraz Politechnice Opolskiej i zaprzyjaźnionym firmom za udaną współpracę.

Adrian Lipowski, Przewodniczący IEEE Opole Student Branch
Piotr Graca, Mentor IEEE Opole Student Branch
Zdjęcie: Komitet Organizacyjny IEEE SYP 2018