3rd IEEE Students and Young Professionals Meeting - Elbląg 2018

Już po raz trzeci, w dniach 25 – 27 października,  studenci i młodzi profesjonaliści zrzeszeni w organizacji IEEE, mieli możliwość spotkania się na ogólnopolskim wydarzeniu „IEEE Students and Young Professionals Meeting (SYPM)”. W tym roku gospodarzem spotkania był Oddział Studencki IEEE w Elblągu.

Wydarzenie IEEE SYPM, zainicjowane w 2016 roku, jest przeznaczone jest dla młodego pokolenia IEEE w Polsce czyli studentom i młodym profesjonalistom. Z założenia odbywa się co roku w innej Uczelni z aktywnie działającym oddziałem studenckim IEEE przy dużym wsparciu Komitetu IEEE Young Professionals Polskiej Sekcji. Spotkanie służy zdobywaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, poszerzaniu świadomości o organizacji IEEE, budowaniu kontaktów z przemysłem i integracji środowiska IEEE w Polsce. Uczestnicy biorą udział w wykładach naukowych i sesjach tematycznych. W programie są warsztaty techniczne prowadzone przez specjalistów z przemysłu jak i warsztaty z umiejętności miękkich. Nie bez znaczenia jest również fakt, że uczestnicy mają możliwość odwiedzenia lokalnych firm – biur projektowych i hal produkcyjnych.

Tegoroczne spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Elblągu (https://ieee.pwsz.elblag.pl/index.php/syp2018/) zgromadziło blisko 300 uczestników – członków IEEE z Polski, profesorów, studentów PWSZ i licealistów. Gośćmi honorowymi byli:

  • Prof. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ
  • Prof. Adam Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji IEEE
  • Piotr Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)

Wykład inauguracyjny został wygłoszony przez prof. Krzysztofa Poźniaka (Politechnika Warszawska) natomiast wykłady popularnonaukowe były prowadzone przez przedstawicieli czterech IEEE Society Chapters:

  • Prof. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska : IEEE AP/AES/MTT Joint Chapter oraz SP-001 Chapter 
  • Prof. Ewaryst Tkacz, Politechnika Śląska : EMB-018 Chapter
  • Prof. Rafał Scherer, Politechka Częstochowska : CIS-011 Chapter 
  • Prof. Krzysztof Kozłowski, Politechnika Poznańska : RA-024 Chapter 

Ważnym punktem programu były warsztaty. Na zaproszenie organizatorów Amith Khandakar (IEEE Qatar Section) poprowadził szkolenie z umiejętności „miękkich” -  z zarządzania czasem i budżetem w projektach. Z kolei firmy sponsorujące wydarzenie zaprosiły uczestników na warsztaty techniczne:

  • INTEL: Intel® Movidius Deep Learning Workshop
  • ENERGA: Innowacyjne rozwiązania w obszarze energetyki
  • OPEGIEKA: Jak uczenie maszynowe wykorzystywane jest w geoinformatyce?

Dopełnieniem SYPM 2018 była wycieczka do firmy GE Power oraz wieczorne spotkania integracyjne, z uroczystą kolacją w roli głównej.

Zorganizowanie tego wydarzenia było możliwie dzięki dużemu zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnemu pod kierownictwem
dr Katarzyny Wasielewskiej, opiekuna oddziału studenckiego IEEE w Elblągu. Ponadto, dzięki wsparciu finansowemu firm: Intel – Złoty Sponsor, Grupa ENERGA – Złoty Sponsor, OPEGIEKA – Srebrny Sponsor jak i jednostkom: Polska Sekcja IEEE, Chaptery IEEE, IEEE Young Professionals Poland, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział w Elblągu, było możliwe zrealizowanie tego przedsięwzięcia na tak wysokim poziomie.

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział. Do zobaczenia w 2019 roku !

Obszerne sprawozdanie: Aktualności PWSZ

Piotr Graca, Przewodniczący Young Professionals AG - IEEE Poland Section
Zdjęcia: Mateusz Wawro