Międzynarodowy Kongres Studencki IEEE w Serbii

W dniach 02 – 04 lipca 2019 roku odbył się już po raz piąty Europejski Kongres Studentów: IEEE Central European Student and Young Professionals Congress – CEuSYP 2019. Tym razem jako miejsce spotkania dla członków międzynarodowego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE wybrano Nowy Sad (Serbia), gdzie swój udział zaznaczyli również reprezentanci z Polski. 

Europejskie Kongresy Studenckie IEEE (Ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) są jednymi z największych wydarzeń dedykowanych młodym inżynierom i naukowcom, organizowanych przez IEEE w Europie. W kongresach tych uczestniczą studenci oraz doktoranci nie tylko z Europy, ale i często z całego świata. Wydarzenie to jest niesamowitą okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń, daje unikalną szansę udziału w warsztatach prowadzonych przez światowej klasy specjalistów, możliwość odwiedzenia firm z branży w ich siedzibach i nawiązania trwałych kontaktów pomiędzy młodym pokoleniem inżynierów z Europy. Ponadto, istnieje także możliwość doskonalenia umiejętności językowych oraz poznawania kultury innych krajów. Dotychczas odbyły się one w Linz (2011), Opole (2013), Zagrzebiu (2015) oraz we Lwowie (2017).

W tegorocznym kongresie CEuSYP 2019 w Nowym Sadzie uczestniczyli studenci oraz doktoranci z różnych europejskich ośrodków naukowych. Piąta edycja zgromadziła wraz z wolontariuszami blisko 100 uczestników, a w tym 15 reprezentantów z Polski: Opola, Szczecina, Krakowa, Lublina i Elbląga. Podczas kongresu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w sesjach plenarnych, warsztatach z zakresu umiejętności miękkich oraz warsztatach technicznych prowadzonych także przez specjalistów z EUROCON.

Tradycyjnie, dopełnieniem programu były wieczorne spotkania integracyjne. Jednym z ważniejszych punktów był Multicultural Evening, podczas którego reprezentanci z poszczególnych państw mieli możliwość zaprezentowania swoich narodowych specjałów i kultury.  

Autorzy:
Anna Kolenda, Vice-Chair IEEE Young Professionals Poland
Paweł Grochocki, IEEE Poland Section Student Representative