ifm Hackathon 2019

W dniach 15 – 16 listopada 2019 odbył się, w siedzibie firmy ifm ecolink, pierwszy w regionie maraton projektowania - ifm Hackathon 2019. Dziesięć drużyn, w trakcie 36 godzin, wykonało i poddało ocenie prototypy urządzeń sterujących poziomem cieczy w zbiorniku. Polska Sekcja IEEE objęła to wydarzenie patronatem honorowym.

Nazwa hackathon pochodzi z j. angielskiego, z połączenia słów „hack” oraz  „marathon” i jest zazwyczaj synonimem maratonu programowania – kilkudziesięciogodzinnego wydarzenia, podczas którego grupy programistów zmagają się z pisaniem programów komputerowych będących rozwiązaniem określonego problemu. „ifm Hackathon” czyli maraton projektowania, jest rozwinięciem i pewną ewolucją formuły hackathonu, dlatego, że uczestnicy (studenci studiów I i II stopnia) oprócz rozwijania oprogramowania budują również hardware - platformy sprzętowe w oparciu o elektronikę analogową i cyfrową. Celem nadrzędnym tego maratonu jest zbudowanie, w zadanym czasie, realnego prototypu urządzenia, które będzie zdolne do sterowania wybranym procesem przemysłowym. Ze względu na złożoność zadania projektowego, hackathon ten jest dedykowany interdyscyplinarnym zespołom, łączącym obszary elektroniki, automatyki, mechatroniki i informatyki.
  
Pierwsza edycja -  ifm Hackathon 2019 – odbyła się w dniach 15 - 16 listopada i zgromadziła 39 studentów z różnych kierunków studiów, z Politechniki Opolskiej i Politechniki Śląskiej. Wydarzenie otworzył Andrzej Durdyń (Członek Zarządu ifm ecolink). Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Prof. Tomasz Boczar (Prorektor ds. studenckich i organizacyjnych Politechniki Opolskiej), Prof. Jarosław Mamala (Prezes Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu), Maciej Wujec (Wiceprezydent Miasta Opole). Po sesji otwierającej hackathon Piotr Graca (pomysłodawca i koordynator wydarzenia, Dział B+R ifm ecolink) omówił sprawy logistyczne i organizacyjne oraz wprowadził studentów w tematykę zadania, które brzmiało:

„Zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia (systemu) do pomiaru i sterowania poziomem cieczy w zbiorniku bezciśnieniowym.”

Pracę nad zadaniem studenci rozpoczęli punktualnie o 11:00 w piątek (15 listopada), i trwała ona nieprzerywanie do soboty (16 listopada) do godziny 15:00. Do budowy swoich prototypów grupy miały do dyspozycji stanowiska robocze, sprzęt laboratoryjny (zasilacze, multimetry, lutownice, itp.) , produkty ifm (m.in. IO-Link Master AL1343, programowalne wyświetlacze CR1076) i zestawy części elektronicznych, w tym płytki STM32 NUCLEO-L452RE oraz Raspberry Pi 3 B+. Dodatkowo, w trakcie trwania hackathonu uczestnicy mogli konsultować swoje pomysły i problemy z mentorami – pracownikami Działu B+R. Co więcej, studenci mieli również zapewnione pełne wyżywienie oraz możliwość odpoczynku w strefie relaksu i strefie sportu.

W sobotę, o godz. 15:30, rozpoczęła się faza oceny i walidacji prototypów na rzeczywistym zbiorniku przemysłowym. Na początku każda z grup musiała pokazać czy potrafi sterować poziomem wody i z jaką dokładnością uzyskuje zadane wartości. Następnie w formie prezentacji PowerPoint studenci pokazywali wykonanie swojego prototypu, a na końcu odpowiadali na pytania jurorów i mentorów. O godz. 20:00 nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, certyfikatów i pamiątkowych medali. Dla zwycięzców ifm Hackathon przewidziano atrakcyjne nagrody: vouchery o łącznej kwocie 10 000 PLN, zagraniczny wyjazd do Norymbergii na Targi SPS 2019 oraz propozycje staży lub praktyk. 
I miejsce zajął zespół Majsterklepki z Politechniki Opolskiej, II - SENSO z Politechniki Śląskiej, III - Melta Force z Politechniki Opolskiej.

Wydarzenie spotkało się z wielkim entuzjazmem studentów oraz uznaniem przedstawicieli Politechniki Opolskiej, Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu oraz urzędników Miasta Opole. Wielokrotnie podkreślano i gratulowano organizatorom za bardzo profesjonalne przygotowanie hackathonu. ifm Hackathon było również głośnym wydarzeniem medialnym w regionie. 

Głównym inicjatorem i organizatorem ifm Hackathon 2019 była firma ifm ecolink , zaś jednostkami współorganizującymi zostały: Politechnika Opolska i Park Naukowo – Technologiczny w Opolu .
Warto dodać, że partnerami technicznymi hackathonu byli: STMicroelectronics, Farnell – An Avnet Company i Weidinger, zaś partnerami strategicznymi : Miasto Opole i IEEE Opole Student Branch. Ponadto, ifm Hackathon otrzymał patronat honorowy Polskiej Sekcji IEEE, Rektora Politechniki Opolskiej, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Prezydenta Miasta Opole oraz IEEE Young Professionals Polskiej Sekcji.

ifm Hackathon jest już kolejnym przedsięwzięciem akademickim, w którym uczestniczy firma ifm ecolink oraz Polska Sekcja IEEE. Dokładnie rok temu ifm ecolink było partnerem i sponsorem IEEE NTech 2018 Workshop (http://ieee.pl/?q=node/147).

Oficjalna strona wydarzenia: https://www.ifm-hackathon.pl/ 

Autor: Piotr Graca, Past-Chair - IEEE Young Professionals Poland Section