Podziękowania od Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Kcyni