Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020

Trzecia edycja Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE została ogłoszona!

W tej edycji do Konkursu przystąpią Absolwenci następujących uczelni:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: Automatyka i Robotyka
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierunek: Telekomunikacja
 • Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, kierunki: Informatyka, Informatyka i Systemy Informacyjne oraz Computer Science
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek: Informatyka Stosowana
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek: Automatyka i Robotyka Stosowana
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek: Elektrotechnika
 • Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, kierunki: Informatyka, Bioinformatyka oraz Telekomunikacja  
 • Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, kierunek: Automatyka i Robotyka
 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierunek: Informatyka    
 • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, kierunki: Informatyka i Elektrotechnika,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, kierunki: Informatyka, teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Electronics and Telecommunications
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Instytut Informatyki Stosowanej, kierunek: Informatyka

Firmami Wspierającymi i Sponsorami nagród są: Intel, Billon, Samsung, Cisco!

Zapraszamy Absolwentów do udziału w tym wyjątkowym Konkursie. Laureaci otrzymają niestandardowy Dyplom. Dyplom ten jest symbolem zrozumienia idei i współpracy IEEE-Uczelnia-Biznes, symbolem wsparcia i zaangażowania w ten projekt wielu nauczycieli akademickich, wsparcia władz Wydziałów, wsparcia Firm, które dodatkowo ufundowały nagrody, oraz wsparcia członków Polskiej Sekcji IEEE.

W tym projekcie chcemy docenić Absolwentów i ich niebanalne prace dyplomowe. Oceniamy pomysł na realizację tematu, aktualność problemu, innowacyjność, poziom wykonania, możliwości wykorzystania w praktyce, a także jakość opracowania projektu.

Tak jak w poprzednich edycjach, do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową, która została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach uczelni w pierwszej połowie maja.

ZAPRASZAMY!

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią dr Katarzyną Wasielewską, email: k.wasielewska@ieee.org