Wyniki Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020

11 instancji III edycji Konkursu PS IEEE na najlepsze prace dyplomowe za nami!

Polska Sekcja IEEE była Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Fundatorami nagród rzeczowych w Konkursach były firmy: Intel, Samsung, Cisco. Ponadto każdy Laureat otrzyma dyplom przechowywany w postaci cyfrowej na platformie opartej o technologię blockchain od firmy Billon.

Miło nam zaprezentować listę Laureatów oraz Opiekunów ich prac dyplomowych.

 

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Telekomunikacja

Koordynator Konkursu: dr inż. Konrad Markowski

 • Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Monika Skowron za pracę pt. „Analysis of traffic fingerprinting attacks on the Internet of Things based on machine learning” zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka
 • Wyróżnienie (Samsung: Słuchawki Galaxy Buds) – Natalia Jakubiak za pracę pt. „Wykrywanie anomalii w sieciach komputerowych na podstawie informacji z zapory sieciowej" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Mariusza Rawskiego

                           

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Koordynator Wydziałowy: dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW

Automatyka i Robotyka Stosowana

Koordynator Konkursu: dr inż. Wiktor Malesza

 • Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Paweł Błocki za pracę pt. „System rozpoznawania gestów i śledzenia postaci ludzkiej wykorzystujący głębokie sieci neuronowe i robota zbudowanego na platformie NVIDIA Jetson Nano” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Witolda Czajewskiego
 • Wyróżnienie (Intel: Logitech MX Master 3 Mouse) – Michał Szczyrek za pracę pt. „Wielogałęziowy przekształtnik DC/DC obniżający napięcie zbudowany w oparciu o tranzystory GaN" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Arkadiusza Kaszewskiego

Informatyka Stosowana

Koordynator Konkursu: dr inż. Bogdan Dziadak

 • Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Szymon Chmal za pracę pt. „System zarządzający obliczeniami wysokoskalowymi” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Kamila Rybińskiego
 • Wyróżnienie (Intel: Logitech MX Master 3 Mouse) – Adam Wołonkiewicz za pracę pt. „System do obliczeń rozproszonych w języku JavaScript" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Krzysztofa Siwka

Elektrotechnika i Electrical Engineering

Koordynator Konkursu: dr inż. Karol Pawlak

 • Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Serafin Bachman za pracę pt. „Design, construction, and development of electric vehicle propulsion system” zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Marka Jasińskiego
 • Wyróżnienie (Intel: Logitech MX Master 3 Mouse) – Rafał Głogowski za pracę pt. „Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolniczym wykorzystującym energię elektryczną i cieplną produkowaną w panelach PVT" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Dariusza Baczyńskiego

 

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Informatyka

Koordynator Konkursu: dr inż. Rafał Jóźwiak

 • Nagroda I (Samsung: Tablet Galaxy Tab A 8.0) – Krzysztof Kamiński, Artur Haczek za pracę pt. „System przechowywania i udostępniania aktów notarialnych w oparciu o technologię Blockchain” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Krzysztofa Kaczmarskiego
 • Wyróżnienie (Intel: Logitech MX Master 3 Mouse) – Łukasz Niedziałek, Piotr Pilis za pracę pt. „A system for selected collection and analysis of online reviews" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Rafała Jóźwiaka

 

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Informatyka, Bioinformatyka, Telekomunikacja

Koordynator Konkursu: dr hab. inż. Piotr Łukasiak

 • Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Michał Bień, Michał Gilski, Martyna Maciejewska, Wojciech Taisner za pracę pt. „Cooking recipes generator utilizing a deep learning-based language model” zrealizowaną pod opieką dr hab. inż. Agnieszki Ławrynowicz
 • Wyróżnienie (Intel: Logitech MX Master 3 Mouse) – Damian Horna, Jacek Grycza, Hanna Klimczak, Kamil Plucinski za pracę pt. „Multi-imbalance: Python package for multi-class imbalance learning" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Jerzego Stefanowskiego, prof. PP

 

Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Automatyka i Robotyka

Koordynator Konkursu: dr inż. Tomasz Marciniak

 • Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Michał Jeske, Natalia Kołodziejczyk, Szymon Kwiatkowski za pracę pt. „Mobilny robot mapujący przestrzeń 3D w technologii LIDAR” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Pawła Pawłowskiego
 • Wyróżnienie (Intel: Logitech MX Master 3 Mouse) – Krzysztof Stężała, Zaïd Bouslikhin za pracę pt. „Miniature autonomous vehicle control in precise and skid parking tasks" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Krzysztofa Walasa
 • Wyróżnienie dodatkowe (Billon: możliwość stażu) – Michał Bidziński, Jakub Muszyński za pracę pt. „Oprogramowanie systemu percepcji wizyjnej w zadaniu wykrywania wtargnięć na jezdnię dla pojazdu autonomicznego" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Krzysztofa Walasa

 

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Informatyka, Teleinformatyka, Tlektrotechnika

Koordynatorzy Konkursu: dr inż. Andrzej Stobiecki, dr inż. Mirosław Płaza

 • Nagroda I (Cisco: Apple iPad 10,2ʺ, Wi-Fi, 32 GB) – Michał Młodawski za pracę pt. "System meteorologiczny zrealizowany w koncepcji Internetu rzeczy" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Stanisława Deniziaka, prof. PŚk
 • Wyróżnienie (Cisco: Karta podarunkowa do sklepów MediaMarkt o wartości 700 PLN) – Tobiasz Nartowski za pracę pt. "Osobiste urządzenie kontrolujące parametry życiowe" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Grzegorza Łukawskiego

 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Informatyka, Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Electronics and Telecommunications

Koordynator Konkursu: dr inż. Sławomir Zieliński

 • Nagroda I (Cisco: Apple iPad 10,2ʺ, Wi-Fi, 32 GB) – Jan Gołda, Mateusz Szpyrka za pracę pt. "Zautomatyzowana analiza obrazu w celu określenia typu przeciwciał obecnych w surowicy w diagnostyce chorób immunologicznych" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Macieja Malawskiego
 • Wyróżnienie (Cisco: Karta podarunkowa do sklepów MediaMarkt o wartości 700 PLN) – Paweł Pęczek za pracę pt. "Deep Learning approach towards semantic segmentation" zrealizowaną pod opieką dr. inż. Filipa Malawskiego

 

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Automatyka i Robotyka

Koordynator Konkursu: dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW

 • Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Krzysztof Zarzycki za pracę pt. "Konstrukcja nieliniowego, wielowymiarowego stanowiska laboratoryjnego kulka na płaszczyźnie oraz projektowanie algorytmów regulacji procesu” zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Macieja Ławryńczuka, prof. PW
 • Wyróżnienie (Intel: Logitech MX Master 3 Mouse) – Inez Okulska za pracę pt. „Otwórz okno, zamknij drzwi: koncepcja wielowarstwowego systemu regulacji komfortu cieplnego uwzględniająca komunikację z użytkownikiem nieprofesjonalnym" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Macieja Ławryńczuka, prof. PW

         

Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz Energetyka

Koordynator Konkursu: dr inż. Dariusz Klepacki

 • Nagroda I (Intel: Intel® Compute Stick) – Patryk Pyt za pracę pt. "Dodatkowe bloki funkcjonalne w chipach RFID” zrealizowaną pod opieką dr. inż. Mariusza Węglarskiego, prof. PRz
 • Wyróżnienie (Intel: Logitech MX Master 3 Mouse) – Miłosz Rajchel za pracę pt. „Automatyczna ocena jakości obrazów" zrealizowaną pod opieką dr. hab. inż. Mariusza Oszusta, prof. PRz

   

Serdeczne gratulacje!