IEEE Liga Mistrzów 2020 - Wyniki Konkursu

Znamy wyniki!

Komisja Konkursowa (w składzie 12 osób) podjęła decyzję o wyłonieniu Laureatów Ligi Mistrzów 2020 w trzech kategoriach.

 

W kategorii "NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA" wygrała praca dyplomowa:

Tytuł: „Cooking recipes generator utilizing a deep learning-based language model

Autorzy: Michał Bień, Michał Gilski, Martyna Maciejewska, Wojciech Taisner

Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Uczelnia: Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek: Informatyka

 

W kategorii "NAJBARDZIEJ NAUKOWA" wygrała praca dyplomowa:

Tytuł: „Design, construction, and development of electric vehicle propulsion system

Autor: Serafin Bachman

Promotor: dr hab. inż. Marek Jasiński

Uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Kierunek: Electrical Engineering

 

W kategorii "NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNA" wygrała praca dyplomowa: 

Tytuł: "Zautomatyzowana analiza obrazu w celu określenia typu przeciwciał obecnych w surowicy w diagnostyce chorób immunologicznych"

Autorzy: Jan Gołda, Mateusz Szpyrka 

Promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski

Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Kierunek: Informatyka

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom oraz Promotorom!

 

Komisja podjęła również decyzję o przyznaniu wyróżnień oraz dyplomów uczestnictwa w Konkursie. Uczestników poinformujemy indywidualnie. Gratulujemy!

Niebawem poinformujemy o szczegółach wydarzenia, na którym zostaną wręczone dyplomy i nagrody.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. inż. Wiktor Malesza