Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2022-2023

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE, Zarząd Polskiej Sekcji IEEE uprzejmie zawiadamia, że wobec zbliżającego się końca kadencji obecnego Zarządu (2020-2021), celem przeprowadzenia procedury wyborczej Zarząd Polskiej Sekcji IEEE powołał Komisję Nominacyjną/Wyborczą (Nominating Committee) do wyboru Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2022-2023 w następującym składzie: • dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący (Past Chair PS IEEE), • dr hab. inż. Ryszard Jachowicz - (Senior Past Chair PS IEEE), • dr hab. Maciej Ogorzałek (Past IEEE BoD), • dr hab. Józef Modelski (Past Director IEEE R8). Zadaniem Komisji Nominacyjnej jest zaproponowanie kandydatów oraz przeprowadzenie wyborów na następujące stanowiska członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE: • Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE, • Zastępcę Przewodniczącego, • Sekretarza, • W pierwszym etapie przeprowadzane będą wybory na Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE, a następnie na pozostałe stanowiska członków zarządu Polskiej Sekcji IEEE. W związku z powyższym w imieniu Komitetu Nominującego w załączeniu przesyłam Zasady wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE wraz z Kalendarzem wyborczym. Zapraszam wszystkich członków Sekcji do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego. Zgłoszenia (w formie zgodnej z Zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE – wzory w załączeniu) w ramach pierwszej tury zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE powinny być przesłane e-mailem na ręce przewodniczącego Komisji Nominacyjnej do dnia 15 sierpnia 2021r. na adres: mariusz.malinowski@ pw.edu.pl , a ponadto listownie na adres: Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski Sekretariat Prorektora ds. Nauki Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa