Zakończyła się druga tura zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,
W dniu 15 września 2021r. zakończyła się druga tura zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Komisja Nominacyjna/Wyborcza (Nominating Committee) do wyboru Zarządu Polskie Sekcji IEEE na kadencję 2022-2023 w następującym składzie:
• Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący (Past Chair PS IEEE),
• Prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz - (Senior Past Chair PS IEEE),
• Prof. dr hab. Maciej Ogorzałek (Past IEEE BoD),
• Prof. dr hab. Józef Modelski (Past Director IEEE R8).

w związku z brakiem dodatkowych zgłoszeń, podtrzymuje wyłonioną w pierwszej turze wyborów kandydaturę tj.:

• prof. dra hab. inż. Adama Dąbrowskiego, obecnego Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym wybory przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE rozpoczną się z dniem 20 września 2021r. i potrwają do 10 października 2021r. Wybory odbędą się drogą internetową, a członkowie PS IEEE będą mogli głosować wybierając jedną z trzech opcji ZA/PRZECIW/WSZTRYMUJĘ SIĘ. O wyborze zdecyduje bezwzględna liczba głosów ZA. Tymczasem zachęcam do zapoznania się z sylwetką Kandyda i wzięcia udziału w głosowaniu.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski