Wybory Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika w PS IEEE na kadencję 2022-2023

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,
W dniu 13 listopada 2021 zakończyła się druga tura zgłaszania kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika PS IEEE na kadencję 2022-2023. Komisja Nominacyjna/Wyborcza do wyboru Zarządu Polskie Sekcji IEEE w składzie:
• Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący (Past Chair PS IEEE),
• Prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz - (Senior Past Chair PS IEEE),
• Prof. dr hab. Maciej Ogorzałek (Past IEEE BoD),
• Prof. dr hab. Józef Modelski (Past Director IEEE R8).
w związku z otrzymaniem dodatkowego zgłoszenia na Zastępcę Przewodniczącego PS IEEE „by petition” oraz po zapoznaniu się z kandydaturą (złożono pisemną zgodę na kandydowanie, przedstawiono odpowiednie informacje oraz poparcie ponad 19 osób) - zgodnie z zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE – zatwierdziła i podjęła decyzję o dopuszczeniu do wyborów:
• na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego (kolejność alfabetyczna):
dra hab. inż. Marka Jasińskiego
dra hab. inż. Marcina Paprzyckiego
• na stanowisko Sekretarza:
mgr inż. Agnieszkę Stankiewicz
• na stanowisko Skarbnika:
• dra inż. Tomasza Marciniaka
Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowania na stanowiska Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika PS IEEE na kadencję 2022-2023 rozpocznie się 2 grudnia 2021 r. i potrwa do 20 grudnia 2021 r. Wybory odbędą się w trybie głosowania internetowego. Zachęcam do zapoznania się z sylwetkami Kandydatów i wzięcia udziału w głosowaniu.
Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski