Wyniki wyborów na Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika PS IEEE

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,
W dniu 20 grudnia 2021r. zakończyły się wybory na Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika PS IEEE na kadencję 2022-2023. W głosowaniu uczestniczyło 29% członków naszej sekcji.
W głosowaniu na Zastępcę Przewodniczącego PS IEEE został wybrany :
- dr hab. inż. Marek Jasiński
W głosowaniu na Sekretarza PS IEEE została wybrana:
- mgr inż. Agnieszka Stankiewicz
W głosowaniu na Skarbnika PS IEEE został wybrany:
- dr inż. Tomasz Marciniak
Gratulacje dla wszystkich wyłonionych w wyborach członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Życzymy sukcesów w kierowaniu naszym stowarzyszeniem.
Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski