Wyniki konkursu Superstar 4 Science 2022

 

SUPERSTAR 4 SCIENCE 2022 jest ogólnopolskim konkursem organizowanym pod patronatem IEEE oraz Centrum GovTech Polska przez 4 Science Institute Sp. z o.o. Udział w rywalizacji biorą tylko zwycięskie prace w konkursach Engineer 4 Science 2022 pod patronatem IEEE oraz Centrum GovTech.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych w trzech kategoriach:

  • najbardziej naukowa praca,
  • najbardziej innowacyjna praca,
  • najbardziej praktyczna praca.

 

Autorzy zwycięskich prac będą uhonorowani dyplomem laureata i otrzymają nagrody rzeczowe. Dyplomy dla Laureatów wydawane są w technologii blockchain na platformie firmy Billon.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwał Organizator 4 Science Institute Sp. z o.o. .

Zgłoszone prace były oceniane przez przedstawicieli nauki, organizacji udzielających swego patronatu: PS IEEE i Centrum GovTech, a także przedstawicieli przemysłu.

Partnerami tegorocznego konkursu były firmy: Intel CorporationSamsung ElectronicsSolidigmGraphcoreTinkBering Waters Ventures oraz partner techniczny firma Billon.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu (https://s4s2022.4scienceinstitute.org/).

 

WYNIKI KONKURSU SUPERSTAR 4 SCIENCE 2022:

Źródło: https://s4s2022.4scienceinstitute.org/

 

  • NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA PRACA

"System wbudowany do nauki płynnej i energooszczędnej techniki kierowania tramwajem".

Autorami pracy są: Szymon Feliński, Maciej Dworzański.

Praca powstała na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej.

Promotorem pracy jest dr inż. Adam Konieczka.

 

  • NAJBARDZIEJ NAUKOWA PRACA

"Microstructural brain measures from diffusion MRI using deep learning".

Autorem pracy jest Julia Machnio.

Praca powstała na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Promotorem pracy jest dr inż. Tomasz Pieciak.

 

  • NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNA PRACA

"Projekt i realizacja robota przemysłowego sterowanego z wykorzystaniem środowiska ROS".

Autorami pracy są: Dawid Mościcki, Dominik Lamcha.

Praca powstała na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Promotorem pracy jest dr inż. Mariusz Dąbkowski.

 

Ponadto komisja składająca się z przedstawicieli Politechiki Gdańskiej, IEEE, Intel, Samsung, Solidigm, Graphcore postanowiła wyróżnić następujące prace:

 

  • NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

"Wyznaczanie deformacji terenu na obszarze Górnego Śląska z zastosowaniem satelitarnych zobrazowań radarowych".

Autorem pracy jest Karolina Stuchły.

Praca powstała na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Promotorem pracy jest dr inż. Kamila Pawluszek-Filipiak.

 

  • NAJLEPSZE WYKORZYSTANIE WIEDZY TEORETYCZNEJ W PRAKTYCE

"Wykorzystanie metod głębokiego uczenia do stylizacji zdjęć twarzy".

Autorem pracy jest Natalia Strawa.

Praca powstała na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Promotorem pracy jest dr inż. Grzegorz Sarwas.

 

Autorzy wyróżnionych prac otrzymują Dyplomy.

Wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 50-lecia Polskiej Sekcji IEEE w dniu 09.12.2022.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach.

Image: