Zakończyła się druga tura zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,
W dniu 15 września 2023r. zakończyła się druga tura zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Komisja Nominacyjna/Wyborcza (Nominating Committee) do wyboru Zarządu Polskie Sekcji IEEE na kadencję 2024-2025 w następującym składzie:
• Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący,
• Prof. dr hab. Maciej Ogorzałek,
• Prof. dr hab. Józef Modelski.

w związku z brakiem dodatkowych zgłoszeń, podtrzymuje wyłonioną w pierwszej turze wyborów kandydaturę tj.:
• dra hab. inż. Marka Jasińskiego, obecnego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym wybory przewodniczącego Zarządu Polskiej Sekcji IEEE rozpoczną się z dniem 20 września 2023r. i potrwają do 10 października 2023r. Wybory odbędą się drogą internetową, a członkowie PS IEEE będą mogli głosować wybierając jedną z trzech opcji ZA/PRZECIW/WSZTRYMUJĘ SIĘ. O wyborze zdecyduje bezwzględna liczba głosów ZA. Tymczasem zachęcam do zapoznania się z sylwetką Kandyda i wzięcia udziału w głosowaniu.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski