Wybory Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika w PS IEEE na kadencję 2024-2025

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,
Po dokonaniu z dniem 10 października 2023 r. wyboru dr hab. inż. Marka Jasińskiego na Przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2024-2025 Komisja Nominacyjna/Wyborcza (Nominating Committee) w składzie:
• Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Przewodniczący,
• Prof. dr hab. Maciej Ogorzałek,
• Prof. dr hab. Józef Modelski.
przystąpiła do wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE:
• Zastępcy Przewodniczącego
• Sekretarza
• Skarbnika

Wyłanianie Kandydatów na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE odbywa się w 2 turach. W pierwszej turze - zgodnie z wieloletnią tradycją przyjętą w Polskiej Sekcji IEEE - Komisja Nominacyjna zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego-elekta, dr hab. inż. Marka Jasińskiego, o zaproponowanie Kandydatów na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2024-2025. Przewodniczący-elekt, zaproponował następujące kandydatury:
• na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego: Prof. dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego,
• na stanowisko Sekretarza: mgr inż. Kornela Wolskiego
• na stanowisko Skarbnika: dra inż. Konrada Godziszewskiego

Komisja Nominacyjna/Wyborcza po zapoznaniu się z zaproponowanymi kandydaturami (kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz przedstawili odpowiednie informacje), ocenie ich zdolności organizacyjnych i doświadczenia w działalności w IEEE - zgodnie z Zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE - podjęła decyzję o dopuszczeniu ich do dalszego kandydowania.

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym z dniem 16 października 2023r. rozpoczęła się druga tura wyłaniania Kandydatów. Tura ta polega na tym, że 2% wszystkich członków Polskiej Sekcji IEEE (lub więcej) może by petition zgłosić jedną kandydaturę na dane stanowisko członka Zarządu Polskiej Sekcji IEEE dostarczając pisemną zgodę zgłaszanej osoby na kandydowanie oraz informację o Kandydacie, zgodnie ze wzorem. Polska Sekcja obecnie liczy 1099 członków uprawnionych do głosowania (bez studentów), a więc wymagane jako minimum 2% poparcia dla kandydatur zgłaszanych by petition w przypadku drugiej tury wyborów wynosi 22 osoby. Petycja powinna zawierać nazwisko kandydata (ów) i nazwiska osób wraz z ich podpisami i numerami członkowskimi, popierającymi tę kandydaturę.

Zapraszam wszystkich członków Sekcji do zgłaszania dodatkowych kandydatur na stanowiska członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Zgłoszenia (w formie zgodnej z Zasadami wyborów członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE) w ramach drugiej tury zgłaszania kandydatur na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE powinny być przesłane e-mailem na moje ręce (Przewodniczącego Komisji Nominacyjnej) do dnia 13 listopada 2023 r. na adres: mariusz.malinowski@pw.edu.pl :

Ogłoszenie listy kandydatów na stanowiska członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE nastąpi 15 listopada 2023 r. Głosowania na stanowiska członków Zarządu Polskiej Sekcji rozpocznie się 1 grudnia 2023 r. i potrwa do 20 grudnia 2023 r.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski