Zarząd Polskiej IEEE LM80033 LMAG przy Polskiej Sekcji IEEE R80033

Polska IEEE Life Member Affinity Group (LMAG) w ramach Polskiej Sekcji IEEE, powstała w grudniu 2022 r. z inicjatywy prof. dr hab. inż. Adama Dąbrowskiego, przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE, w czasie obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Polskiej Sekcji IEEE.

Profesor Adam Dąbrowski został pierwszym w historii Przewodniczącym Polskiej IEEE LMAG w ramach Polskiej Sekcji IEEE. Pełny skład Zarządu Polskiej IEEE LMAG w ramach Polskiej Sekcji IEEE obejmuje:

- Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski -

Instytut Automatyki i Robotyki,

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki,

Politechnika Poznańska,

e-mail: adam.dabrowski@put.poznan.pl

- Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc -

AGH w Krakowie,

- Sekretarz / Skarbnik - dr inż. Mirosław S. Zmyślony -

emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

e-mail: M_St_Zmyslony@pm.me

Adres dla korespondencji:

Polska IEEE LMAG,
Instytut Automatyki i Robotyki,
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki,
Politechnika Poznańska

al. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań