Wyniki wyborów na Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika PS IEEE

Szanowni Państwo, członkowie Polskiej Sekcji IEEE,
W dniu 20 grudnia 2023r. zakończyły się wybory na Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika PS IEEE na kadencję 2024-2025. W głosowaniu uczestniczyło 21% członków naszej sekcji.
W głosowaniu na Zastępcę Przewodniczącego PS IEEE został wybrany:

- Prof. dr hab. inż. Piotr Samczyński

W głosowaniu na Sekretarza PS IEEE został wybrany:

- mgr inż. Kornel Wolski

W głosowaniu na Skarbnika PS IEEE został wybrany:

- dr inż. Konrad Godziszewski

Gratulacje dla wszystkich wyłonionych w wyborach członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Życzymy sukcesów w kierowaniu naszym stowarzyszeniem.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Nominacyjnej
Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski