Circuit and Systems Society CAS-04

  

Circuits and Systems Society Polish Chapter

 

Zarząd CAS:

Przewodniczący:  dr inż. Tomasz Marciniak
​Politechnika Poznańska,
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki,
Instytut Automatyki i Robotyki
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

e-mail: tomasz.marciniak@put.poznan.pl
​tel.: +48 61 647 5935, fax: +48 61 647 5940

www.dsp.put.poznan.pl

Vice-Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
e-mail: adam.dabrowski@put.poznan.pl

Sekretarz/Skarbnik: mgr inż. Agnieszka Stankiewicz
​e-mail: agnieszka.stankiewicz@put.poznan.pl

 

SPA 2023

W dniach 20-22 września odbędzie się w formie hybrydowej na Wydziale Automatyki, Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Poznańskiej 26-ta międzynarodowa konferencja Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA 2023). Konferencja ta organizowana jest przy współudziale dwóch oddziałów Polskiej Sekcji IEEE: Circuits and Systems (CAS) Chapter and Signal Processing (SP) Chapter. 

Zapraszamy do udziału w konferencji IEEE SPA naukowców z całego świata. Na każdą konferencję zapraszani są znamienici naukowcy z dziedzin przetwarzania sygnałów (w latach poprzednich byli to m.in.: prof. Brian Moore, prof. Kamisetty Rao, prof. Joos Vandewalle, prof. Nikolaos S. Voros, prof. Gilbert Strang), którzy w ramach swoich wykładów prezentują najnowsze dokonania w dziedzinie.

Na konferencji poruszane są zagadnienia z zakresu teorii DSP, algorytmów i ich implementacji, filtrów, układów elektronicznych, zastosowań DSP w robotyce i sterowaniu, przetwarzania obrazów i rozpoznawania obiektów, stereowizji, systemów multimedialnych, przetwarzania sygnałów akustycznych, rozpoznawania i syntezy mowy, systemów TTS, biometrii i zastosowań w medycynie. Zaakceptowane publikacje będą indeksowane w bazie ISI Web of Science oraz będą dostępne w bazie IEEEXplore.

Strona konferencji: http://spaconference.org.pl

 

CASS Website

https://ieee-cas.org/

Facebook page

https://www.facebook.com/ieeecas/

LinkedIn page

https://www.linkedin.com/company/ieee-circuits-and-systems-society-cass/

Twitter

https://twitter.com/ieeecassociety