Circuit and Systems Society CAS-04

  

Circuits and Systems Society Polish Chapter

Zapraszamy na stronę chapteru:

ieee.put.poznan.pl

 

Zarząd CAS:

Przewodniczący:  dr inż. Tomasz Marciniak
​Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

e-mail: tomasz.marciniak@put.poznan.pl
​tel.: +48 61 647 5935, fax: +48 61 647 5940

www.dsp.put.poznan.pl

Vice-Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
e-mail: adam.dabrowski@put.poznan.pl

Sekretarz/Skarbnik: mgr inż. Agnieszka Stankiewicz
​e-mail: agnieszka.stankiewicz@put.poznan.pl

 

SPA 2022

W dniach 21-23 września odbędzie się w formie hybrydowej na Wydziale Automatyki, Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Poznańskiej 25-ta międzynarodowa konferencja Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA 2022). Konferencja ta organizowana jest przy współudziale dwóch oddziałów Polskiej Sekcji IEEE: Circuits and Systems (CAS) Chapter and Signal Processing (SP) Chapter. 

Zapraszamy do udziału w konferencji IEEE SPA naukowców z całego świata. Na każdą konferencję zapraszani są znamienici naukowcy z dziedzin przetwarzania sygnałów (w latach poprzednich byli to m.in.: prof. Brian Moore, prof. Kamisetty Rao, prof. Joos Vandewalle, prof. Nikolaos S. Voros, prof. Gilbert Strang), którzy w ramach swoich wykładów prezentują najnowsze dokonania w dziedzinie.

Na konferencji poruszane są zagadnienia z zakresu teorii DSP, algorytmów i ich implementacji, filtrów, układów elektronicznych, zastosowań DSP w robotyce i sterowaniu, przetwarzania obrazów i rozpoznawania obiektów, stereowizji, systemów multimedialnych, przetwarzania sygnałów akustycznych, rozpoznawania i syntezy mowy, systemów TTS, biometrii i zastosowań w medycynie. Zaakceptowane publikacje będą indeksowane w bazie ISI Web of Science oraz będą dostępne w bazie IEEEXplore.

Strona konferencji: http://spaconference.org.pl

 

Kwiecień 2017

W dniu 04.04.2017 o godz. 12.00 odbędzie się na Politechnice Poznańskiej w sali 230 budynku MCBiN spotkanie poświęcone technologiom i systemom wizyjnym, które poprowadzi pan Michał Aftewicz z firmy Stemmer Imaging Sp. z o.o.. 

 

SPA 2017

W dniach 20-22 września odbędzie się na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej 21-sza międzynarodowa konferencja Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA 2017). Konferencja ta organizowana jest przy współudziale dwóch oddziałów Polskiej Sekcji IEEE: Circuits and Systems (CAS) Chapter and Signal Processing (SP) Chapter. 

Zapraszamy do udziału w konferencji IEEE SPA naukowców z całego świata. Na każdą konferencję zapraszani są znamienici naukowcy z dziedzin przetwarzania sygnałów (w latach poprzednich byli to m.in.: prof. Brian Moore, prof. Kamisetty Rao, prof. Joos Vandewalle), którzy w ramach swoich wykładów prezentują najnowsze dokonania w dziedzinie.

Na konferencji poruszane są zagadnienia z zakresu teorii DSP, algorytmów i ich implementacji, filtrów, układów elektronicznych, zastosowań DSP w robotyce i sterowaniu, przetwarzania obrazów i rozpoznawania obiektów, stereowizji, systemów multimedialnych, przetwarzania sygnałów akustycznych, rozpoznawania i syntezy mowy, systemów TTS, biometrii i zastosowań w medycynie. Zaakceptowane publikacje będą indeksowane w bazie ISI Web of Science oraz będą dostępne w bazie IEEEXplore.

Strona konferencji: http://spaconference.org.pl

 

 
Past chair: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

www.dsp.put.poznan.pl

Wydział InformatykiPolitechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

email: Adam.Dabrowski@put.poznan.pl

tel.: +48 61 665 2745, 823 4940

fax: +48 61 665 2572