Adres strony AP/MTT/AES Joint Chapter, IEEE Poland Section :
http://sites.ieee.org/poland-apaemtt/sample-page/

Chair: Prof. Wojciech Krzysztofik

Technical University of Wroclaw
Radiocommunication and Teleinformatics Department
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

email: : wojciech.krzysztofik@pwr.wroc.pl

tel.: +48 71 320 4582
fax: +48 71 322 3473

Vice-Chairman (AP): Prof. Marian Wnuk

Military University of Technology,
Electronics Department
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Poland

email: mwnuk@wat.edu.pl

tel.: +48 22 683 9050
fax: +48 22 683 9444

Vice-Chairman (AES): Dr Jacek Misiurewicz

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

email: jmisiure@elka.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 5441

Vice-Chairman (MTT): Dr Mateusz Mazur

Bumar Elektronika S.A.
ul. Hallera 233 A, 80-502 Gdańsk

email: info@rfline.pl

tel.: +48 58 341 8007
fax: +48 58 341 8007

Secretary/Treasurer: Dr Jerzy Julian Michalski

TeleMobile Electronics Ltd.,
Pomeranian Science and Technology Park
Al. Zwyciestwa 96/98, Gdynia, Poland

email: jerzy.michalski@telemobile.net.pl

tel.: +48 58 698 2186
fax: +48 58 698 2188

Past Chair: dr inż. Jerzy K. Piotrowski

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

email: Piotrowski@imio.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 5394