Photonics Society PHO-36

Chair: dr inż. Patryk Urban, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
InPhoTech Sp z o.o., Warszawa
patryk.j.urban@ieee.org

 
Past Chairs:
Prof. Dominik Dorosz, Politechnika Białostocka
Dr inż. Piotr Nyga, Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. Elzbieta Bereś-Pawlik, Politechnika Wrocławska