Photonics Society PHO-36

Chair:

dr inż. Michał Murawski
mmurawski@ieee.org 

 

Past Chairs:
Dr hab. inż. Patryk Urban, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WaveJobs
Prof. Dominik Dorosz, Politechnika Białostocka
Dr inż. Piotr Nyga, Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. Elzbieta Bereś-Pawlik, Politechnika Wrocławska