Poprzednie Zarządy PS IEEE WIE

 

Zarząd PS IEEE Women in Engineering w kadencji 2020-2022

Przewodnicząca (Chair)

dr Katarzyna Wasielewska

e-mail: k.wasielewska@ieee.org

Zastępczyni Przewodniczącej (Vice Chair)

dr inż. Małgorzata Celuch

e-mail: mceluch@qwed.eu

Sekretarz/Skarbnik (Secretary/Treasurer)

dr inż. Marzena Olszewska-Placha

e-mail: m.olszewska@qwed.eu

 

Zarząd PS IEEE Women in Engineering w kadencji 2017-2018

Przewodnicząca (Chair)

Anna Elżbieta Burek

e-mail: anna.elzbieta.burek@ieee.org

Sekretarz/Skarbnik (Secretary/Treasurer)

dr Katarzyna Wasielewska

e-mail: k.wasielewska@ieee.org

 

Past Chair

Elżbieta Pamieta