Computer Society C-16

Poland Section of IEEE Computer Society Chapter C16

IEEE Computer Society Logo

Ostatnia zmiana: 2023.12.10, Piotr Karocki

Aktualności:

PP-RAI 2024

Nasz Chapter jest współorganizatorem konferencji 5th Polish Conference on Artificial Intelligence, która odbędzie się w dniach 18 do 20 kwietnia 2024 w Warszawie. Szczegółowa informacja dostępna jest tutaj

Nabór ekspertów do PARP w ramach realizacji krajowych programów współfinansowanych ze środków UE na lata 2021-2027

Polecamy Państwa uwadze nabór ekspertów, który prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji krajowych programów współfinansowanych ze środków UE na lata 2021-2027. W związku z planowaną oceną wniosków finansowanych z Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART) poszukiwani są eksperci w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Szczegółowe informacje na temat naboru ekspertów, w tym kryteria wyboru ekspertów, zasady składania aplikacji, zasady współpracy oraz stawki wynagrodzenia znajdują się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/nabor-ekspertow-2021-2027

Listopad 2023: Wybory w Oddziale Computer Society C-16

Na przełomie października i listopada 2023 odbył się ostatni etap wyborów nowego Zarządu, czyli głosowanie. Wybrano Zarząd w składzie:
Przewodniczący (Chapter Chair): Mirosław S. Zmyślony
Wiceprzewodniczący (Chapter Vice Chair): Jacek Izydorczyk
Sekretarz/Skarbnik (Secretary/Treasurer): Piotr Karocki

ELEKTRO 2024

Nasz Chapter jest współorganizatorem (w bardzo dobrym towarzystwie!) konferencji ELEKTRO 2024, która odbędzie się w dniach 20 do 22 maja 2024 w Zakopanem. The purpose of the conference is to provide an international forum for researchers and professionals interested in electrical and electronic engineering, information and communication technologies as well as interdisciplinary areas with the main attention to the conference topics. Szczegółowa informacja dostępna jest tutaj

FedCSIS 2024

Jesteśmy współorganizatorem flagowej dla nas konferencji FedCSIS 2024, która odbędzie się w dniach 8 do 11 września 2024 w Belgradzie (Serbia). The mission of the FedCSIS Conference Series is to provide a presentation, discussion and a reputable publication forum in computer science and intelligence systems. The forum invites researchers and practitioners from around the world to contribute their research results focused on their scientific and professional interests in a chosen area of computer science. Szczegółowa informacja dostępna jest tutaj

O nas / About

IEEE CH08109 Polski Oddział C-16, Computer Society w ramach Polskiej Sekcji IEEE (REGON: 381658247)
IEEE CH08109 Poland Chapter C-16, Computer Society within the IEEE Poland Section (REGON: 381658247)

Zarząd / Board, 2024-2025, od / from 8 nov 2023

Przewodniczący (Chapter Chair): dr inż. Mirosław St. Zmyślony, IEEE Life Member
Wiceprzewodniczący (Chapter Vice Chair): prof. dr hab. inż. Jacek Izydorczyk, IEEE Senior Member
Sekretarz/Skarbnik (Secretary/Treasurer): dr Piotr Karocki, IEEE Senior Member

Adres email MZmyslony@ieee.org,
M.Zmyslony@acm.org ,
M_St_Zmyslony@pm.me ,
M.Zmyslony@adm.uz.zgora.pl

Adres pocztowy: Polski Oddział C-16 IEEE Computer Society, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra

Poland Chapter C-16 IEEE Computer Society, Institute of Mathematics, Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, University of Zielona Gora, ul. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra, Poland


Chapter Past Chair: dr inż. Marcin Kucharczyk, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice ,
Chapter 2xPast Chair: dr hab. Inż. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN
Chapter 3xpast Chair: prof. dr hab. inż. Jacek Izydorczyk

 

Archiwum aktualności 2019-2021
Archiwum aktualności 2018
Archiwum aktualności 2016