IEEE Day

29 września 2020 r. w godz. 16:00 - 21:30

odbędzie się wydarzenie online, podczas którego zostaną wręczone nagrody w konkursie

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020

Zapraszamy!

Link do wydarzenia: https://cisco.webex.com/cisco/onstage/g.php?MTID=e7bce6d509021da8dfedd25...

AGENDA

16:00 - 16:15

Otwarcie wydarzenia

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE

16:15 - 16:45

Security by Design

Celem prezentacji jest przedstawienie słuchaczom koncepcji „Security by Design” ze szczególnym uwzględnieniem systemów wbudowanych. Pierwsza część materiału skupia się na definicji wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów. Rozważania teoretyczne zostaną poparte przykładami praktycznymi. Kolejna część prezentacji skupi się na typowych wektorach ataków, podatnościach oraz metodologii oceny i zarządzania ryzykiem w procesie życia produktu. Ostatnim elementem będzie dyskusja dotycząca wyzwań, które stoją przed współczesnymi i przyszłymi wbudowanymi z punktu widzenia bezpieczeństwa.

dr inż. Marek Zmuda, Intel

16:45 - 17:15

Dlaczego blockchain jest najlepszą odpowiedzią na wymagania Trwałego Nośnika Informacji

DLT i blockchain ze swej natury oferują unikatowe właściwości, takie jak niezmienność, nieusuwalność, integralność i poufność danych oraz brak pojedynczych punktów awarii. Dzięki tym cechom stanowi idealną odpowiedź na restrykcyjne wymagania stawiane Trwałemu Nośnikowi Informacji (TNI), którego najważniejszymi właściwościami zapisanymi w aktach prawnych jest niezaprzeczalność danych i gwarancja dostępu do nich przez ich adresata w sposób niezależny od instytucji lub przedsiębiorstwa które te dane udostępniło. Liczne instytucje zaufania w Polsce (UOKiK, ZBP, KNF) wsparło rozwiązania oparte o DLT/blockchain jako właściwy sposób realizacji TNI.

Jacek Pikul, Bogumiła Cebelińska, Billon

17:15 - 17:45

AGL CIAT - laboratorium na każdym biurku

Automotive Grade Linux (AGL) jest dojrzałym projektem z rozwiniętą infrastrukturą testową. Oferuje również możliwość rozszerzania istniejących laboratoriów o nowe urządzenia dostępne zdalnie. Jak użyć wykorzystywanych w projekcie AGL narzędzi, aby stworzyć własne laboratorium testowe na swoim biurku? Paweł opowie jak przygotować takie laboratorium w swoim domu oraz przedstawi wady i zalety tego rozwiązania.

Paweł Wieczorek, Samsung

17:45 - 18:15

Cyberbezpieczeństwo w środowisku OT/IoT

Transformacja technologiczna związana z coraz szerszym zastosowaniem urządzeń IoT oraz migracją to do rozwiązań określanych mianem Przemysłu 4.0, powoduje pojawienie się nowych wyzwań w obszarze Cyberbezpieczeństwa. Jednak świadomość tych zagrożeń, a w szczególności gotowość przedsiębiorstw do obrony jest cały czas ograniczona.  Celem sesji będzie omówienie wybranych zagadnień dot. cyberbezpieczeństwa w sieciach OT  i możliwych mechanizmów obrony.

Artur Czerwiński, Cisco

18:15 - 18:45

Sesja IEEE Women in Engineering

Computer multiphysics simulations - a must-have for emerging technologies

Współczesne komputerowe narzędzia symulacji fizycznych są rezultatem postępu w dwóch obszarach: technik informatycznych oraz matematycznego modelowania zjawisk fizyki. Algorytmy modelowania można traktować jako “cyfrowe bliźniaki” rzeczywistych obiektów i procesów, zaś ich implementację na platformach komputerowych - jako “wirtualne laboratoria, niezbędne dla  efektywnego rozwoju nowych technologii. Dla członków IEEE najciekawsze będą zapewne komputerowe symulatory elektromagnetyczne i termodynamiczne. Przedstawimy zatem przykłady ich zastosowania w badaniach kosmicznych i biomedycznych oraz w projektowaniu urządzeń telekomunikacji 5G i domowych kuchenek mikrofalowych.

dr inż. Marzena Olszewska -Placha, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju QWED sp. z o.o.

18:45 - 19:00

Prezentacja Konkursu Prac Dyplomowych

dr inż. Marek Zmuda, IEEE Member

oraz Platformy Prac Dyplomowych

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE

19:00 - 19:05

Ogłoszenie Ligi Mistrzów

dr inż. Marcin Ziółek, Koordynator ds. współpracy z przemysłem, Polska Sekcja IEEE

19:05 - 19:10

Ogłoszenie wyników konkursu IEEE KPD 2020 i "wręczenie nagród"

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE

oraz przedstawiciele firm

19:10 - 21:10

Prezentacje prac dyplomowych Laureatów Nagrody I

(w kolejności jak na stronie z wynikami Konkursu: https://ieee.pl/?q=node/180)

21:10 - 21:15

Zakończenie wydarzenia