Podstawowe informacje

Pierwszym członkiem IEEE w regionie zachodniopomorskim był dr inż. Piotr Szymczak obecny Prezes Sekcji Koordynacyjnej IEEE Pomorza Zachodniego. To z Jego inicjatywy w 1997 roku do szeregów IEEE wstąpili kolejni nauczyciele akademiccy i studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Podczas I Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (21-23 listopada 1997r.), które organizowało Akademickie Koło SEP w Szczecinie postanowiono założyć na politechnice Szczecińskiej Student Branch IEEE. Od tamtego czasu przez IEEE na Politechnice Szczecińskiej przewinęło się wielu kolegów, którzy niejednokrotnie uzyskiwali liczne wyróżnienia i nagrody, między innymi stypendia Ministra Edukacji i Sportu oraz Zarządu Głównego SEP. Starania w kierunku założenia Koła Naukowego IEEE na Politechnice Szczecińskiej zakończył w maju 2003 roku wraz z kolegami z Zarządu ówczesny Prezes Student Branch kolega Bartłomiej Stankiewicz. Nowo utworzone Koło zostało wpisane do rejestru organizacji i stowarzyszeń studenckich przez Pana Prorektora ds. Nauczania w dniu 30 maja 2003 roku pod nr 22 i nazwš Oddział Studencki "The Institute of Electrical and Electronics Engineers" przy Politechnice Szczecińskiej. 14 września 2005r. Koło zostało oficjalnie zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych jako "Szczecin University of Technology Student Branch". Po warszawskim i wrocławskim jest to trzeci oddział studencki IEEE w Polsce."

(tekst pochodzi ze strony Oddziału: www.ieee.ps.pl)

Strona WWW Oddziału

https://www.facebook.com/IEEESzczecin/

Przewodniczący

Karol Mazaraki

Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie email: karolmazaraki@gmail.com 

Zastępca Przewodniczącego

Piotr Bodera

Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie email: piotrbodera@wp.pl

Skarbnik

Jakub Cieślak

Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie email: c.jakub96@gmail.com

Skarbnik

Dariusz Jaroszenko

Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie email: dariuszjaroszenko@gmail.com

Członek Zarządu

Aleksandra Mackiewicz

Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie email: aleksandra.nawrockaa@gmail.com

Image: