Podstawowe informacje

Oddział studencki IEEE na Politechnice Opolskiej powstał w 2007 roku z inicjatywy członków Koła Naukowego ELEDYN na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Opolskiej.
Opole Student Branch jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Studenckiej Elektrodynamika i Mechatronika, która odbywa się w cyklu dwuletnim. Konferencja ta posiada swoją stałą stronę internetową www.ssne.po.opole.pl. Materiały konferencyjne są publikowane w bazie IEEE Xplore, a wybrane prace zostają polecone do publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych.
Branch współpracuje również z Polską Sekcją - Magnetic Society, której prezesem jest dr inż. Wojciech Pluta z Politechniki Częstochowskiej. Ponadto posiada szerokie kontakty z ośrodkami naukowo-badawczymi jak i przemysłem w kraju i zagranicą.
W roku 2008 studenci należący do Opole Student Branch of IEEE zostali zaproszeni na Warsztaty Naukowo-Techniczne w ośrodkach badawczych ESRF (Francja) oraz CERN (Szwajcaria), gdzie zostali zapoznani z najnowszymi osiągnięciami techniki.

Strona WWW Oddziału

http://ieeeopole.org/

Przewodniczący

Piotr Graca

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Luboszycka 7
45-036 Opole

tel.: +48 77 4538448, wewn. 154
fax: +48 77 4538448 wewn. 150
email:p.graca@o2.pl

Zastępca Przewodniczącego

Grzegorz Mazur

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Luboszycka 7
45-036 Opole

tel.: +48 77 4538448, wewn. 154
fax: +48 77 4538448 wewn. 150
email: hroniasty@yahoo.pl

Sekretarz i Skarbnik

Dawid Wajnert

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Luboszycka 7
45-036 Opole

tel.: +48 77 4538448, wewn. 154
fax: +48 77 4538448 wewn. 150
email: wajnert@poczta.onet.pl

Opiekun Odziału Studenckiego

dr inż. Jan Zimon

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Luboszycka 7
45-036 Opole

tel.: +48 77 4538448, wewn. 154
fax: +48 77 4538448 wewn. 150
email: j.zimon@po.opole.pl

Mentor Odziału Studenckiego

prof. dr hab. inż. B. Tomczuk

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Luboszycka 7
45-036 Opole

tel.: +48 77 4538448, wewn. 148
fax: +48 77 4538448 wewn. 150
email: b.tomczuk@po.opole.pl