Konkurs Prac Dyplomowych

Cyfrowe dyplomy Laureatów IEEE KPD 2020 na blockchain
 

Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem PS IEEE, GovTech Polska, @ELKApw

Wyniki IV Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2021

Wyniki III Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2020

Wyniki II Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2019

Wyniki I Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2018

 

Rozwój Konkursu:

2018 2019 2020 2021 2022
3 uczelnie: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, AGH 4 uczelnie: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska 7 uczelni: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, AGH, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska 11 uczelni: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska,  AGH, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 25 uczelni: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska,  AGH, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Białostocka, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, WAT, Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski
3 wydziały: WEiTI PW, IIS PWSZ, EiT AGH 5 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, IIS PWSZ, WE PP, WETiI PG 10 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, WMiNI PW, IIS PWSZ, WIiT PP, WARiE PP, WETiI PG, WIEiT AGH, WEAiI PŚw, WEiI PRz 17 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, WMiNI PW, WGiK PW, WIiT PP, WARiE PP, WETiI PG, WIEiT AGH, WEAiI PŚw, WEiI PRz, WAEiI PŚl, WIB PŚl, WEEIiA PŁ, WEAiI PO, WE ZUT, WI ZUT, IGiG UP 37 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, WMiNI PW, WGiK PW, MCHTR PW, WIiT PP, WARiE PP, WETiI PG, WEiA PG, WIEiT AGH, WEAIiIB AGH, WEAiI PŚw, WEiI PRz, WAEiI PŚl, WIB PŚl, WEEIiA PŁ, WFTIiMS PŁ, WEAiI PO, WE ZUT, WI ZUT, IGiG UP, WC WAT, WI PJATKx2, WMiI UMK, WTEiI UTHR, WIiT PKr, WIEiK PKr, WMiI UWM, WI PB, WMiI UAM, WIiT PWr, WMiI UWr, IAEiE UZ, WEiI PL, MIM UW, WFAiIS UJ
3 konkursy 11 konkursów 13 konkursów 24 konkursy 46 konkursów
23 zgłoszone prace 93 zgłoszone prace 85 zgłoszonych prac 216 zgłoszonych prac 336 zgłoszonych prac
1 Partner Biznesowy: Intel 1 Partner Biznesowy: Intel 4 Partnerów Biznesowych: Intel, Samsung, Cisco, Billon 8 Partnerów Biznesowych: Intel, Samsung, Cisco, Billon, QWED, Netcompany, Opegieka, Roche 11 Partnerów Biznesowych: Intel, Samsung, Billon, Opegieka, Roche, Graphcore, Solidigm, Tink, Nordea, AssisTech, Philips

 

Image: