Konkurs Prac Dyplomowych

Cyfrowe dyplomy Laureatów IEEE KPD 2020 na blockchain
 
 

Wyniki IV Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2021

Wyniki III Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2020

Wyniki II Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2019

Wyniki I Edycji Konkursu Prac Dyplomowych PS IEEE 2018

 

Rozwój Konkursu:

2018 2019 2020 2021
3 uczelnie: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, AGH 4 uczelnie: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska 7 uczelni: Politechnika Warszawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, AGH, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska 11 uczelni: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska,  AGH, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
3 wydziały: WEiTI PW, IIS PWSZ, EiT AGH 5 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, IIS PWSZ, WE PP, WETiI PG 10 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, WMiNI PW, IIS PWSZ, WIiT PP, WARiE PP, WETiI PG, WIEiT AGH, WEAiI PŚw, WEiI PRz 17 wydziałów: WEiTI PW, WE PW, WMiNI PW, WGiK PW, WIiT PP, WARiE PP, WETiI PG, WIEiT AGH, WEAiI PŚw, WEiI PRz, WAEiI PŚl, WIB PŚl, WEEIiA PŁ, WEAiI PO, WE ZUT, WI ZUT, IGiG UP
3 konkursy 11 konkursów 13 konkursów 24 konkursy
23 zgłoszone prace 93 zgłoszone prace 85 zgłoszonych prac 216 zgłoszonych prac
1 partner biznesowy: Intel 1 partner biznesowy: Intel 4 partnerów biznesowych: Intel, Samsung, Cisco, Billon 8 partnerów biznesowych: Intel, Samsung, Cisco, Billon, QWED, Netcompany, Opegieka, Roche

 

Image: