Pożyteczne linki

Tutaj można znaleźć odsyłacze prowadzące do wybranych miejsc w ramach strony głównej IEEE, co powinno przyspieszyć odszukanie dokumentów czy informacji.

Członkostwo w IEEE

Przystąpienie do IEEE i wypełnianie aplikacji członkowskiej

Czlonkostwo.pdf

Szczegóły dotyczące opłacania składek

OplacanieSkladek.pdf

Formularz aktualizacji członkostwa

http://www.ieee.org/membership_services/membership/grade_elevation.html

Formularze zmiany rodzaju członkostwa

Affiliate to Member: http://www.ieee.org/aftomem Associate to Member: http://ewh.ieee.org/forms/v2/md/memelv.htm Senior Member Grade: http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/sm_index.html Fellow Grade: http://www.ieee.org/membership_services/membership/fellows/DF_IEEE_MIG_MCT_73466

Konferencje IEEE

Wyszukiwarka konferencji http://www.ieee.org/conferences_events/index.html Przepisy dotyczące organizacji i sponsorowania konferencji IEEE (plik PDF) http://www.ieee.org/organizations/rab/rab/RABOpsMan/section10.pdf

Sprawy administracyjne

Lista referencyjna programów nauczania akredytowanych przez IEEE (IEEE REP List): Informacje ogólne: http://www.ieee.org/replist Lista instytucji naukowych akredytowanych przez IEEE (REP List Part I): PDF Lista programów nauczania (REP List Part II): DOC Formularz L31 do raportowania spotkań Oddziałów PS IEEE http://ewh.ieee.org/cgi-bin/l31/ReportForm.pl Strona dla nowych członków Zarządu: http://www.ieee.org/new-officer Regional Activities Board (RAB) Operations Manual http://www.ieee.org/rabopsman IEEE Organizational Roster http://www.ieee.org/web/volunteers/rosters/index.html

Logo IEEE

Obrazy logo IEEE do pobrania [html] Zasady używania oznaczeń marki IEEE [pdf] Rekomendowane formaty dokumentów oznaczeniem marki IEEE [pdf] Rozmiar logo IEEE w połączeniu z innymi identyfikatorami i oznaczeniami [pdf] Logo IEEE w materiałach konferencyjnych [pdf]