Opole

Podstawowe informacje

   Oddział studencki IEEE przy Politechnice Opolskiej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki powstał w 2007 roku z inicjatywy członków Koła Naukowego ELEDYN oraz Prof. Bronisława Tomczuka. Pierwszym opiekunem IEEE Opole SB był Jan Zimon natomiast pierwszym formalnym przewodniczącym był Piotr Graca.

   Od początku swojej działalności studencki oddział w Opolu był nastawiony na współprace z innymi oddziałami w kraju i zagranicą oraz rozwój nauki i techniki. Efektem pracy członków IEEE Opole SB było m.in.: zorganizowanie trzech Studenckich Sympozjów Naukowych „Elektrodynamika” (SCE) w latach 2007, 2009 i 2011, zorganizowanie Międzynarodowego Sympozjum Elektrodynamika i Mechatronika (International Symposium on Electrodynamic and Mechatronic Systems - SELM, 15-18.05.2013), organizacja drugiego europejskiego kongresu CEuSBC (IEEE 2nd Central European Student Branch Congress ) w Opolu w dniach 13-15 maja 2013 roku oraz organizacja szeregu mniejszych warsztatów i spotkań. W przypadku sympozjum SCE z roku 2009 i 2011 oraz SELM z roku 2013 materiały konferencyjne zostały opublikowane w bazach IEEE Xplore oraz Web of Science, co świadczy o poziomie organizowanych sympozjów.

   Poza konferencjami, IEEE Opole SB organizował także Warsztaty Naukowo-Techniczne w ośrodkach badawczych ESRF (Francja) oraz CERN (Szwajcaria), a także wyjazdy do krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i przemysłowych, m.in. Instytutu Maxa Plancka do Badań nad Fizyką Plazmy w Garching (Niemcy), Muzeum Techniki w Monachium (Niemcy), ośrodek badawczo-rozwojowy amerykańskiego koncernu General Electric w Garching (Niemcy), Stocznia Remontowa w Gdańsku, Elektrownia Opole. Co więcej, w 2012 roku IEEE Opole SB było inicjatorem innowacyjnych międzynarodowych warsztatów IEEE NTech, w ramach których uczestnicy wszystkich aktywnych oddziałów studenckich w Polsce mieli możliwość odwiedzenia ośrodków naukowych: Uniwersytet Techniczny w Monachium – TUM wraz z kampusem w Garching oraz Niemiecką Agencję Kosmiczna (DLR) w Oberpfaffenhofen. W ramach warsztatów zorganizowano spotkania z członkami IEEE z Pragi, Monachium i Linz.

  Najbardziej aktywni członkowie IEEE Opole SB uczestniczyli i uczestniczą nadal w europejskich i międzynarodowych kongresach: IEEE Central European Student and Young Professionals Congress (CEuSYP) oraz IEEE Region 8 Student & Young Professional Congress (SYP). Należy także zaznaczyć, że oddział współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP).

   O poziomie aktywności i zaangażowania IEEE Opole SB w sprawy naukowo-organizacyjne świadczy fakt, że spośród członków jest wielu laureatów w programach stypendialnych (stypendium naukowe, stypendium Rektora, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium Prezydenta Miasta Opole) oraz w konkursie „Studencki Nobel”. Ponadto, członkowie oddziału zostali docenieni w IEEE za swoje zaangażowanie oraz nagrodzeni prestiżowymi nagrodami:

  • IEEE Larry K. Wilson Regional Student Activities Award (2012) – Piotr Graca.
  • IEEE Outstanding Branch Counselor and Branch Chapter Advisor Award (2012) – Jan Zimon.
  • IEEE The Darrel Chong Student Activity Award (2013) – SB Opole (organizatorzy IEEE NTech).

   Ostatnimi znaczącymi osiągnięciami koła było zorganizowanie w dniach 1-2 grudnia 2016 roku „1st IEEE Students and Young Professionals Meeting” (ogólnopolskie „1sze spotkanie studentów i doktorantów zrzeszonych w IEEE”) oraz w dniach 26-28 października 2017 „2nd IEEE Students and Young Professionals Meeting”. Celem spotkań była integracja oraz aktywizacja studenckich kół IEEE w Polsce i środowiska młodych profesjonalistów (Young Professionals). W ramach drugiego spotkania dodatkowo zorganizowano obchody 10-lecia istnienia IEEE Opole SB. 

Strona WWW Oddziału

http://ieeeopole.org/

Profil Facebook

https://web.facebook.com/IEEEOpoleStudentBranch/

Przewodniczący

Rafał Kajzar

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
ul. St. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
email:r.kajzar@ieee.org

Zastępca Przewodniczącego

mgr inż. Patryk Szywalski

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, P1-222
45-758 Opole
email: patryk.szywalski@gmail.com

Sekretarz i Skarbnik

Tomasz Włoch

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
email: t.wloch@student.po.edu.pl

Opiekun Oddziału Studenckiego

dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki
ul. Prószkowska 76, P1-227
45-758 Opole

tel.: +48 77 449 8027
email: a.waindok@po.opole.pl

Mentorzy Oddziału Studenckiego

prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki
ul. Prószkowska 76, P1-224
45-758 Opole

tel.: +48 77 449 8029
email: b.tomczuk@po.opole.pl

mgr inż. Piotr Graca

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki
ul. Prószkowska 76, P1-222
45-758 Opole
email: p.graca@ieee.org