Członkostwo IEEE

Członkostwo IEEE

Aby wstąpić do IEEE lub przedłużyć członkostwo należy założyć (posiadać) na serwerze www.ieee.org swoje konto – username (adres emailowy używany w komunikacji z IEEE) i password warto zapisać, będzie on potrzebny przy każdej wizycie na serwerze IEEE wymagającej logowania. Ponieważ serwer IEEE wciąż jest udoskonalany, niektóre obrazki mogą być już nieaktualne.

Membership Membership

Pytania identyfikujące (Security Identifier Question - nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia itp.) i odpowiedzi na nie wykorzystywane są przez automat przypominający password. Jeżeli nic się nie pamięta można odzyskać dane swego konta wypełniając formularz w Internecie: http://www.ieee.org/web/aboutus/help/member_technical.html

Wybierając w polu What IEEE online service/product do you need assistance with?
Web Renewal, a w polu Please identify the type of assistance you need: Login Problems oraz wpisując w ramce niżej Please send me my username and password w ciągu 48 godzin powinno się uzyskać odpowiedź, najczęściej z losowo wygenerowanym passwordem, który po zalogowaniu, w zakładce My Account można zmienić na łatwiejszy do zapamiętania. Jeżeli powyższa procedura nie przyniesie rezultatów – proszę o kontakt ze skarbnikiem.

W trakcie zakładanie konta są pewne momenty wymagające uwagi, bowiem wybrane opcje są praktycznie nie do poprawienia. Tak jest na początku, po wybraniu opcji JOIN – należy świadomie wybrać aplikację profesjonalną lub studencką. Błędny wybór prowadzi do założenia nieodpowiedniego konta (inny zbiór koniecznych informacji), a w efekcie skutkuje to złą wysokością składki członkowskiej.

Membership

Dla konta studenckiego należy podać m.in. Education Information (poniżej), a tam School Name należy znaleźć wyszukiwarką, która działa dziwnie – na ustawione pole Country=Poland nie znajduje warszawskich szkół, które znajduje po ustawieniu polaSchool=Warsaw, a tam w polu Country jest oczywiście Poland. W danych szkół też jest totalny bałagan, a na liście tych polskich jest coś z Pilzna.

Membership

Należy wprowadzić spodziewaną datę zakończenia studiów. Po jej upływie system automatycznie przełączy składkę na profesjonalną. W przypadku kontynuowania nauki np. na kolejnym stopniu studiów składkę studencką można przywrócić.

Membership

W przypadku aplikacji profesjonalnej też podaje się informacje o wykształceniu. Aby uniknąć zaszeregowania do Afiliate Members, co może skutkować wyższą ceną na pewne czasopisma i niepełnymi prawami członkowskimi, należy wybierać opcję programu akredytowanego. Wszelkie poprawki danych można również wprowadzać wybierając zakładkę My Account.

Membership

Korzystnie jest wypełniać pole Recruiting IEEE Member’s Name & Number – wiąże się to z premią w składce dla tego członka na następny rok. Jeżeli ktoś nie ma wprowadzającego – proszę wykorzystać dane skarbnika – będzie to premia dla Polskiej Sekcji.

Membership

Po zakończeniu zakładania konta w przypadku członka-studenta pojawi się poniższy ekran (z dokładnością do wysokości składki):

Membership

a w przypadku członka-profesjonalisty poniższy:

Membership

W roku 2018 składka podstawowa dla studenta to 27$, a dla profesjonalisty 168$ (standardowa) lub 95.50$ (elektroniczna). Na dole z lewej strony jest możliwość dokonania darowizny na rzecz IEEE, użycia kodu promocyjnego. Wybranie Memberships & Subscriptions items pozwala dodawać nowe elementy do subskrypcji, a Remove usuwać elementy z koszyka. Poniżej w polu Payment wprowadza się dane o karcie płatniczej, a po wypełnieniu pól o znajomości regulaminów można zapłacić. Wybór Submit payment by mail (PDF) pozwala na uzyskanie pliku pdf ze swoim zamówieniem.

Membership

Członkostwo elektroniczne polega na tym, że czasopisma związane ze składką podstawową i legitymacja dostarczane są w formie elektronicznej. Aby zmienić typ członkostwa należy wybrać opcję Edit na ekranie:

Membership

Oprócz składki podstawowej warto opłacić członkostwo w Society związanym z działalnością zawodową. Pozwala to na wstąpienie do jednego z polskich oddziałów jak i otrzymywanie dodatkowej literatury związanej ze swoim polem działania. Koszt Society jest różny: od kilku do kilkudziesięciu USD i jest widoczny na zamówieniu po wybraniu danego Society. Wybierając edycję w polu poniżej

Membership

i dokonując wyboru jednej z możliwości

Membership

można uzyskać zniżkę dla bezrobotnych, emerytów lub przy niskich dochodach. UWAGA: z wybranej zniżki nie sposób już się wycofać. Jeżeli ktoś subskrybuje więcej niż jedno Society warto najpierw dodać wszystkie Society, a dopiero potem aplikować o ewentualną zniżkę, którą oczywiście warto wybrać dla najdroższego Society (składka za Society plus czasopisma) – na ekranie zniżek należy wskazać Society na liście wyboru. Można też uzyskać zniżkę za przynależność do innych organizacji – przynależność do SEP nie daje zniżki. Po zakończeniu ustalania subskrypcji należy nacisnąć Proceed to checkout aby przejść do płatności kartą online.

Pomoc

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się ze skarbnikiem:

Tomasz Marciniak
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Poznańska
ul. Jana Pawła II 24
60-965 Poznań
tel. 61 647-5935
tomasz.marciniak@put.poznan.pl