Pożyteczne linki

Pożyteczne odsyłacze

Tutaj można znaleźć odsyłacze prowadzące do wybranych miejsc w ramach strony głównej IEEE, co powinno przyspieszyć odszukanie dokumentów czy informacji.

Członkostwo w IEEE


Przystąpienie do IEEE i wypełnianie aplikacji członkowskiej

CzlonkostwoIEEE.pdf

Szczegóły dotyczące opłacania składek

OplacanieSkladek.pdf

Formularz aktualizacji członkostwa

IEEE.org

Formularze zmiany rodzaju członkostwa

Affiliate to Member: http://www.ieee.org/aftomem
Associate to Member: http://ewh.ieee.org/forms/v2/md/memelv.htm
Senior Member Grade: http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/sm_index.html
Fellow Grade: http://www.ieee.org/membership_services/membership/fellows/DF_IEEE_MIG_MCT_73466

Konferencje IEEE


Wyszukiwarka konferencji
http://www.ieee.org/conferences_events/index.html

Przepisy dotyczące organizacji i sponsorowania konferencji IEEE (plik PDF)
http://www.ieee.org/organizations/rab/rab/RABOpsMan/section10.pdf

Sprawy administracyjne


Lista referencyjna programów nauczania akredytowanych przez IEEE
(IEEE REP List):

Informacje ogólne: http://www.ieee.org/replist
Lista instytucji naukowych akredytowanych przez IEEE (REP List Part I): PDF
Lista programów nauczania (REP List Part II): DOC

Formularz L31 do raportowania spotkań Oddziałów PS IEEE

http://ewh.ieee.org/cgi-bin/l31/ReportForm.pl

Strona dla nowych członków Zarządu:

http://www.ieee.org/new-officer

Regional Activities Board (RAB) Operations Manual

http://www.ieee.org/rabopsman

IEEE Organizational Roster

http://www.ieee.org/web/volunteers/rosters/index.html

Logo IEEE


Obrazy logo IEEE do pobrania [html]
Zasady używania oznaczeń marki IEEE [pdf]
Rekomendowane formaty dokumentów oznaczeniem marki IEEE [pdf]
Rozmiar logo IEEE w połączeniu z innymi identyfikatorami i oznaczeniami [pdf]
Logo IEEE w materiałach konferencyjnych [pdf]

Instrukcja dla edytorów


Poniżej znajduje się instrukcja korzystania ze strony w formacie .pdf :

Tutorial