Nagroda PS IEEE Service Award

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące nadawania nagrody Polskiej Sekcji IEEE „Service Award”

Regulamin KN PS IEEE

Regulamin Nadawania Early Carrier Service Award edycja 2022

Regulamin Nadawania Service Award edycja 2022

 

Miejsce i forma przesyłania Wniosków

Wypełnione, podpisane i zeskanowane Wnioski należy przesłać w formie elektronicznej na adresy psamczynski@ieee.org i E.Jaszczyszyn@ire.pw.edu.pl do 15 października 2022 r.