Poniżej zamieszczono informacje dotyczące nadawania nagrody Polskiej Sekcji IEEE „Service Award”

Regulamin nadawania nagrody

Regulamin Kapituły Nagród

Szablon dyplomu