Zarząd

Skład Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w kadencji 2016-2017

Komitet Wykonawczy

 

Przewodniczący (Chair)

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

e-mail: adam.dabrowski@put.poznan.pl

tel.: +48 61 647 5942

fax.: +48 61 647 5940

Zastępceca przewodniczącego (Vice Chair)

dr hab. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN
 

Instytut Badań Stosowanych

Polska Akademia Nauk

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

e-mail: marcin.paprzycki@ibspan.waw.pl

tel.: +48 22 38 10 353

fax.: +48 22 38 10 105

Sekretarz

mgr inż. Agnieszka Stankiewicz

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

e-mail: agnieszka.stankiewicz@put.poznan.pl

tel.: +48 61 647 5944

fax.: +48 61 647 5940

Skarbnik (Treasurer)

dr inż. Tomasz Marciniak

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

e-mail: tomasz.marciniak@put.poznan.pl

tel.: +48 61 647 5935

fax.: +48 61 647 5940

Rozwój członkostwa (Chair for Membership Activities)

dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW

Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

e-mail: G.Pankanin@ise.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7732

fax: +48 22 825 2300

Koordynator współpracy z oddziałami (Chapters Coordinator)

dr inż. Paweł Pawłowski

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Informatyki

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

pawel.pawlowski@put.poznan.pl

tel. 61 647 5934

Koordynator ds. konferencji (Conferences Coordinator)

dr inż. Marek Jasiński

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: mja@isep.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7675

fax: +48 22 625 6633

Koordynator ds. Nagród (Awards Coordinator)

dr hab. inż. Eugeniusz Jaszczyszyn, prof. PW

Instytut Radioelektroniki

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

e-mail: e.jaszczyszyn@ire.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7727

fax: +48 22 825 3769

Koordynator ds. Educational Activities

dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. PW

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: P.Bilski@ire.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7644

Przewodniczący Young Professionals Affinity Group (Young Professionals Affinity Group Chair)

mgr inż. Piotr Graca

Katedra Elektrotechniki Przemysłowej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76 (P1-222), 45-758 Opole

e-mail: p.graca@ieee.org

Koordynator ds. Young Professionals GOLD - Graduates of the Last Decade

(Young Professionals GOLD Coordinator)/ Educational Activities

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: jacek.rabkowski@isep.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7139

fax: +48 22 234 6023

Koordynator ds. współpracy z kołami studenckimi ze strony pracowników

(Student Branches Coordinator)  

doc. dr inż. Sławomir Kula

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

e-mail: skula@tele.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7845

Koordynator ds. współpracy z kołami studenckimi ze strony studentów

(Student Branches Coordinator)

mgr inż. Paweł Grochocki

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Wydział Elektryczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Sikorskiego 37

70-313 Szczecin

e-mail: pawel.grochocki.pl@ieee.org

tel.: +48 792 264 522

Koordynator ds. współpracy z przemysłem (Industrial Relations Officer)

dr inż. Marcin Ziółek

Sollers Consulting Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa

e-mail: m.m.ziolek@ieee.org

tel.: +48 660 491 958

Public Relations Officer

dr inż. Rafał Krawczyk

Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel.: +48 22 234 7986

 

IEEE Women in Engineering AG

Przewodnicząca (Chair)

Anna Elżbieta Burek

e-mail: anna.elzbieta.burek@ieee.org

Sekretarz/Skarbnik (Secretary/Treasurer)

dr Katarzyna Wasielewska

e-mail: k.wasielewska@ieee.org

 

Poprzedni przewodniczący PS IEEE (Past Chairs of PS IEEE)

Przewodniczący w latach 2015-2019

dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: malin@isep.pw.edu.pl

e-mail: m.malinowski@ieee.org

tel.: +48 22 234 7469

fax: +48 22 234 6023

Przewodniczący w latach 2014-2015

prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

e-mail: r.jachowicz@ieee.org

tel.: +48 22 234 7848

tel.: +48 22 825 7544

Przewodniczący w latach 2010-2013

prof. dr hab. Maciej Ogorzałek

Zakład Technologii Informatycznych

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków

email: Maciej.Ogorzalek@uj.edu.pl

tel.: +48 12 663 5826

fax: +48 12 633 7086

Przewodniczący w latach 2006-2009

prof. dr hab. Andrzej Pacut

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

e-mail: A.Pacut@ia.pw.edu.pl

strona WWW: http://www.ia.pw.edu.pl/~pacut

tel.: +48 22 234 7733, 7397

fax: +48 22 825 3719

Przewodniczący w latach 2002-2005

prof. dr hab. Marian P. Kaźmierkowski

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

e-mail: mpk@isep.pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 7675

fax: +48 22 625 6633

Przewodniczący w latach 1997-2001

prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

e-mail: r.jachowicz@ieee.org

tel.: +48 22 234 7848

tel.: +48 22 825 7544