Wspólne posiedzenie Zarządów PS IEEE i SEP

6 września 2017 odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów PS IEEE i SEP, w trakcie którego podpisano ramową umowę o rozszerzeniu współpracy obu stowarzyszeń.